Alpha w parafii

Alpha w parafii

Kurs Alpha jest narzędziem ewangelizacji dla każdej parafii. Używany jest w tysiącach katolickich parafii w ponad 70 krajach na całym świecie, gdzie setki tysiące ludzi nawiązuje autentyczną wieź z Jezusem zmieniając tym samym swoje życie. Jest zaprojektowany zarówno dla tych, którzy nie uczęszczają do kościoła i szukają odpowiedzi na pytania związane z chrześcijaństwem, jak i dla osób wierzących, chcących pogłębić swą wiarę. Alpha wyposaża parafie w narzędzie, które pozwala wyjść również do tych, którzy są poza Kościołem.

Alpha jest bardzo skuteczną formą prezentacji podstawowego przesłania Ewangelii – kerygmatu. Alpha prezentuje więc tylko te treści, co do których chrześcijanie wszystkich denominacji są zgodni. Kurs Alpha jest w pełni zgodny z nauczaniem Kościoła Katolickiego.

Kursy Alpha powinny być prowadzone pod opieką księdza. Tak dzieje się w naszych wspólnotach. W czasie każdego kursu organizatorom towarzyszą Ojcowie Franciszkanie, włączając się również w jego prowadzenie. Jednak charakterystyczną cechą kursu jest to, że mobilizuje on ludzi świeckich w parafii, aby szerzyć Ewangelię. Alpha jest bardziej skuteczna, gdy ksiądz wspiera kurs i opiekuje się zespołem organizacyjnym, co nie znaczy, że musi on być obecny na każdym spotkaniu.

Alpha prezentuje Ewangelię w bardzo prosty sposób. Zapewnia prostą i skuteczną prezentację rdzenia Ewangelii – kerygmatu, dając ludziom możliwość odpowiedzi na wezwanie Jezusa Chrystusa. Wielu uczestników kursu odkrywa na nowo wartość wiary, sakramentów i czuje potrzebę aktywnego świadczenia o swojej wierze. Po zakończeniu udziału w kursie są więc gotowi na przyjęcie głębszego nauczania oraz wejście w życie wspólnoty.


 

W 2001 roku w liście apostolskim Novo Millenio Ineunte papież Jan Paweł II zwrócił się do biskupów, duchowieństwa i wiernych, pisząc:
Ten zapał z pewnością pobudzi Kościół do nowej aktywności misyjnej, której nie będzie można powierzyć jedynie wąskiej grupie “specjalistów”, ale będzie ona wymagać odpowiedzialnego udziału wszystkich członków Ludu Bożego. Kto prawdziwie spotkał Chrystusa nie może zatrzymywać Go dla siebie, ale winien Go głosić.

W parafiach katolickich na całym świecie kurs Alpha jest wykorzystywany jako narzędzie do reagowania na wezwanie apostolskie do Nowej Ewangelizacji.

Arcybiskup Octavio Ruiz, Sekretarz Papieskiej Rady ds. Nowej Ewangelizacji wziął udział w Międzynarodowym Tygodniu Alpha 2011 w Londynie i pochwalił sposób, w jaki kurs Alpha odpowiada na wezwanie do Nowej Ewangelizacji. Powiedział:
Z pewnością w podejmowaniu Nowej Ewangelizacji ważnym zadaniem jest poszukiwanie nowych metod i form wyrazu, dzięki którym świat pozna i pokocha Jezusa Chrystusa. Nie powinniśmy się bać słuchać różnych głosów, wśród których jest m.in. Kurs Alpha. Dla wielu może on być czymś nieznanym, czymś zupełnie nowym. Jednak musimy w Kościele korszystać ze wszystkich elementów, jakie Opatrzność Boża podsuwa nam, byśmy posuwali się naprzód w naszym poszukiwaniu Chrystusa. Alpha jest prostym sposobem, łatwym w użyciu narzędziem, popartym ekumenicznym doświadczeniem.
Kurs Alpha, w którym miałem okazję uczestniczyć w zeszłym roku, jest Bożą metodą, ponieważ stara się dotrzeć do tych, którzy znaleźli się daleko od Kościoła i zobojętnieli na wiarę. Za pomocą bardzo prostego narzędzia, opartego na braterstwie i przyjaźni, możemy się do nich zbliżyć i przedstawić im Jezusa Chrystusa. W Kościele Katolickim wiemy jak możemy poprowadzić ich dalej, poprzez katechezę i głębsze nauczanie, które będzie prowadziło do życia sakramentalnego. Ale to jest pierwszy krok. Krok, który musimy zrobić bez strachu i z wielkim entuzjazmem, na podstawie dotychczasowych dobrych owoców Kursu.


 

16. czerwca 2012 r. odbyła się w klasztorze Franciszkanów w Krakowie konferencja z okazji 10-lecia Alpha w parafiach katolickich w Krakowie: